Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Polecamy

Miłosierdzie wypływa z serca Jezusa

Mottem dzisiejszej homilii jest zdanie: „Upodobał sobie miłosierdzie”. Łączy się ono z kolejnymi słowami: z refrenu Psalmu 103: „Pan jest łaskawy pełen miłosierdzia” i drugiej zwrotki: „Obdarza cię łaską i miłosierdziem”. A także z Ewangelią: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się” (Łk 15, 31 – 32).
Bóg upodobał sobie miłosierdzie i pragnie je nieustannie okazywać. Chce je okazać również nam, także tobie. Najbardziej podobają się Bogu ludzie, którzy Mu ufają bez zastrzeżeń, całkowicie, którzy nie stawiają Bogu warunków, nie wątpią, ale wierzą i całkowitą nadzieję pokładają w Panu, który nikogo nie zawiódł, nie oszukał, nie zostawił, tym bardziej kogoś takiego, kto Mu ufa. Ufa, ponieważ wie, że Bóg jest Święty, Sprawiedliwy, ale także Łaskawy, bo jest pełen Miłości i Miłosierdzia.

tekst: o. Daniel Galus
Czytaj więcej w lipcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.