Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Polecamy

Miłość Serca Jezusa zwycięży

Duchu Święty, nieustannie przychodź do nas, również i dzisiaj, kiedy przeżywamy to kolejne spotkanie. Zgromadziłeś nas tutaj, w tym miejscu, pragniemy słuchać Ciebie, bo jesteśmy tymi, którzy chcą być uczniami w szkole Serca Jezusa. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy nie marnowali tej okazji, którą Ty nam dajesz, aby spotkać Jezusa, doświadczyć miłosierdzia Ojca. Doświadczyć tego, że Serce Jezusa jest tak bliskie – dla nas Namaszczaj nas, namaszczaj także, moje usta, moje serce, bym głosił to, co Tobie się podoba, to, co Ty chcesz. Z pokorą i prostotą dla uświęcenia, uzdrowienia, zbawienia wielu. Przyjdź, przez Maryję.
Pierwsze czytanie – to fragment z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Święty Jan to Boży wizjoner, który miał objawienie Jezusa i chwały Bożej, i chwały dotyczącej także Kościoła, przyszłości dalekiej i bliskiej. W jednym ze swoich widzeń usłyszał słowa: „Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka” (Ap 21, 9), tak powiedział do niego anioł. I zobaczył w zachwyceniu górę, mistyczne miasto Boże związane z aniołami, z odkupionymi. Fundament tego miasta to Apostołowie Baranka. I kiedy patrzę na nas tu obecnych w tej hali, to również widzę Oblubienicę, Małżonkę Baranka, czyli lud Boży, czyli Kościół. Kościół, który walczy, pielgrzymuje. Kościół, którym my obecni tu jesteśmy. Jesteśmy piękni pięknem Boga, napełnieni Jego łaską.

tekst: o. Daniel Galus
Czytaj więcej w listopadowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.