Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Miłość Miłosierna – nadzieja grzesznika

Po ogień Jezusa ze Świętą Teresą od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza
Część siódma

Akt ofiarowania się Miłości Miłosiernej, którego dokonała św. Teresa od Dzieciątka Jezus zawsze mnie intrygował. Podobało mi się to wypłynięcie św. Teresy „pod prąd”, obecnej w jej czasach mentalności – składania siebie w ofierze Bożej Sprawiedliwości, jako wynagrodzenie za grzeszników. Podziwiam te odważne osoby, które w tamtym i w każdym innym czasie, były gotowe ofiarować siebie Bogu, przyjmować różne umartwienia i czyny pokutne, włącznie z biczowaniem, postami itp.

tekst: s. Bożena od Jezusa Zmartwychwstałego
Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy
od Dzieciątka Jezus

Czytaj więcej w styczniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.