Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Milenium – 1966 rok

W tym roku przypada jubileusz 1050 rocznicy chrztu Polski. Wiele mówi się o wydarzeniach i motywach, które doprowadziły do przyjęcia chrześcijaństwa przez Mieszka I w 966 roku. Natomiast brakuje informacji o milenijnych obchodach chrztu, czyli wydarzeniach sprzed pięćdziesięciu czy sześćdziesięciu lat, jeżeli uwzględnimy okres Wielkiej Nowenny. A to właśnie one w dużej mierze sprawiły, że wiara i naród przetrwały okres komunizmu.
Dowodem na zacieranie, nieprzywiązywanie wagi do wydarzeń z lat 1956 – 66/67 niech będą wiadomości na polskiej stronie Wikipedii – zaledwie kilka zdawkowych zdań. Kontrast z rozbudowanym artykułem dotyczącym chrztu w 966 roku jest aż nadto jaskrawy.
Tymczasem moim zdaniem oba wydarzenia są równie ważne i zasługują na podobną uwagę, poznanie i zrozumienie. Gdyby nie było chrztu Mieszka I, nie byłoby obchodów milenijnych. Z kolei, gdyby nie było obchodów milenijnych, prawdopodobnie nie byłoby teraz obchodów 1050-lecia chrztu Polski. Stwierdzenie to nie wydaje się wcale „na wyrost”, jeżeli przyjrzymy się temu, co działo się w kraju w latach 50. i 60-tych i jak wielką pracę wykonał Kościół dla zachowania wiary i tożsamości narodu polskiego.

tekst: Krzysztof

Czytaj więcej w kwietniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.