Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

MiMJ Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Miesięcznik „Ogień Jezusa”, wrzesień 2014

Ogień Jezusa
Katolicki Miesięcznik Charyzmatyczny
Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa
numer 11 (wrzesień 2014)

Umiłowani Bracia i Siostry,

Dobry Bóg tak nas stworzył, że nie możemy żyć bez Jego Miłosierdzia. Jezus Chrystus ukrzyżowany i chwalebny głosił Ewangelię Miłosierdzia, którą potwierdzał cudownymi czynami Swojej Miłości.

Potrzebujemy więc Ewangelii Miłosierdzia. Chrystus mówi do Nas: „«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»” (Mk 1, 15)

o. Daniel Galus
Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

W numerze m.in.

  • Ewangelia Miłosierdzia
  • Śpiew na chwałę Boga (wywiad)
  • Święty Bruno z Kolonii
  • Wiara
  • Zazdrość