Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Nowy numer

Miesięcznik „Ogień Jezusa”, styczeń 2020

Katolicki Miesięcznik Charyzmatyczny 
Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa 
numer 75 (styczeń 2020)

Umiłowani Siostry i Bracia, drodzy Przyjaciele naszego miesięcznika,

Obecny numer w Nowym Roku 2020 jest poświęcony osobie świętego Szarbela z Libanu, pustelnika.

W tym roku będziemy pisać o tym wielkim świętym, aby był jeszcze bardziej znany i czczony w naszej ojczyźnie. Jest to święty, który prowadził życie monastyczne, a potem pustelnicze. Był kapłanem, który w swojej pustelni z wielkim nabożeństwem celebrował Eucharystię i z żarliwą miłością godzinami adorował Najświętszy Sakrament.

Za jego życia, a szczególnie po śmierci, kiedy narodził się dla życia wiecznego, działy się i dzieją liczne cuda.

W Kościele w Polsce rozpoczął się nowy rok liturgiczny poświęcony tajemnicy Eucharystii, miłości do Eucha­rystii. Dlatego ten święty będzie nam pomagał rozmiłować się w Jezusie Eucharystycznym. W Jezusie obecnym w Sakramencie Miłości, jakim jest Eucharystia.

Święty Szarbelu, nasz patronie na ten rok eucharystyczny, módl się za nami!

o. Daniel Galus
i Redakcja „Ognia Jezusa”

W numerze m.in.

  • Święty Szarbel patron na nowe czasy
  • Nasze życie to ulica (wywiad z bratem Damianem Lanckowskim)
  • Prorok Izajasz
  • Jezus jest Miom Przyjacielem
  • Być ufnym jak dziecko
  • Lęk
  • Anioł Stróż
  • Z pamiętnika Młodej Dewotki