Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

MiMJ Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Miesięcznik „Ogień Jezusa”, styczeń 2015

Ogień Jezusa
Katolicki Miesięcznik Charyzmatyczny
Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa
numer 15 (styczeń 2015)

Umiłowani,

Dobry i Miłosierny Bóg, daje nam Nowy Rok – rok Łaski, w którym będzie nam okazywać Swoje Miłosierdzie. Bądźmy wdzięczni Jezusowi za Łaski, które przygotował.

Bóg ma wielkie pragnienie, aby nam się nieustannie objawiać i przychodzić do nas przez Swojego umiłowanego Syna Jezusa, Narodzonego z Maryi Dziewicy. „Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę”. (Mt 2, 9-11)

Przez ten kolejny numer „Ognia Jezusa” przybliżmy się do Jezusa i oddajmy Mu pokłon.

o. Daniel Galus
Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

 W numerze m.in.

  • Objawienie Pańskie
  • Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia
  • Czy Bóg kocha Filipa?
  • Droga z Maryją do Domu Ojca: Jan Paweł II