Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

MiMJ Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Miesięcznik „Ogień Jezusa”, sierpień 2016

Katolicki Miesięcznik Charyzmatyczny
Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa
numer 34 (sierpień 2016)

Umiłowani Przyjaciele naszej Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa,

Jezus przybliżył się do uczniów idących do Emaus, właściwie uciekających z Jerozolimy z powodu lęku przed prześla­dowaniami i więzieniem. Z racji przynależności do grona uczniów Jezusa, ich życie było w niebezpieczeństwie.

Swojego Nauczyciela i Pana odkrywają w czasie rozmowy z Nim i spożywania chleba podczas wieczerzy. Ich serca roz­poznały JEZUSA, ponieważ Go kochały.

Życzę Wam kochani takich serc rozpoznających Jezusa, kiedy się przybliża.

o. Daniel Galus
Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

W numerze m.in.

  • Rozpoznać Jezusa
  • Historia pewnej miłości (wywiad)
  • Rachunek sumienia c.d.
  • Prorok Eliasz
  • Wakacje z Bogiem