Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

MiMJ Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Miesięcznik „Ogień Jezusa”, październik 2015

Katolicki Miesięcznik Charyzmatyczny
Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa
numer 24 (październik 2015)

Umiłowani Przyjaciele naszego „Ognia Jezusa”,

ponieważ mamy miesiąc październik, dlatego obecny numer poświęcony jest modlitwie różańcowej.

Różaniec jest przepiękną modlitwą serca, bo płynie z serca spragnionego Boga, Jego Miłości i Miłosierdzia. Jest modlitwą kontemplacyjną, bo jednoczy nasze serca z Sercem Jezusa. Jest modlitwą wstawienniczą, ponieważ można na różańcu wstawiać się za wszystkich ludzi i we wszystkich intencjach Kościoła i świata.

„Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”. (Mt 6, 6)

Błogosławię Was z różańcem w ręku i modlitwą w sercu.

o. Daniel Galus
Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

W numerze m.in.

  • Różaniec
  • Pan Bóg się o nas troszczy
  • Z Jezusem na kraniec świata
  • Dwie lewe ręce
  • Dodatek dla dzieci „Ognik Jezusa”