Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Nowy numer

Miesięcznik „Ogień Jezusa”, marzec 2020

Katolicki Miesięcznik Charyzmatyczny 
Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa 
numer 77 (marzec 2020)

Umiłowani Siostry i Bracia, drodzy Przyjaciele naszego miesięcznika,

trzeci numer ,,Ognia Jezusa” w 2020 roku poświęcony jest świętemu Szarbelowi, jako mistrzowi modlitwy. Wiemy, że pierwszym i najważniejszym Mistrzem modlitwy jest przede wszystkim nasz Pan, Jezus Chrystus. Często i długo się modlił, szczególnie w nocy i wczesnym rankiem, również, kiedy był z ludźmi, głosząc Ewangelię lub czyniąc cuda.

Święty Szarbel, naśladując Zbawiciela, umiłował samotną modlitwę. Modlił się sercem w ciszy, w pustelni, z miłością celebrując Eucharystię i godzinami adorując Jezusa – Miłość i Miłosierdzie.

Święty Szarbelu, módl się za nami do Pana, abyśmy modlili się do Odkupiciela pouczeni Twoim przykładem.

o. Daniel Galus
i Redakcja „Ognia Jezusa”

W numerze m.in.

  • Święty Szarbel mistrz modlitwy
  • Niebo jest otwarte (wywiad)
  • Prorok Baruch
  • Szłam drogą Bożą
  • Zamiłowanie do Eucharystii
  • Najświętszy Sakrament
  • Moje zwiastowanie
  • Z pamiętnika Młodej Dewotki