Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

MiMJ Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Miesięcznik „Ogień Jezusa”, marzec 2016

Katolicki Miesięcznik Charyzmatyczny
Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa
numer 29 (marzec 2016)

Zranieni Bracia i Siostry,

przeżywamy Wielki Post w Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia. Jest to czas, abyśmy odbyli duchową podróż, idąc ze skruchą i miłością do Jezusa, Zranionej MIŁOŚCI, Która czeka na nas z utęsknieniem i troską, aby Swoimi Ranami, uleczyć nasze rany.

W imię Tej MIŁOŚCI Wam błogosławię.

„A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena”. (J 19, 25)

o. Daniel Galus
Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

W numerze m.in.

  • Droga do Zranionej Miłości
  • Przygoda życia z Panem Bogiem, wywiad z Michałem Wróblewskim z ewangelizacyjnej grupy „Ja Jestem”
  • Siostra Faustyna – przesiąknięta miłosierdziem
  • Moja ewangelizacja
  • Umiarkowana pobożność
  • Dobry Bóg jest przy mnie