Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

MiMJ Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Miesięcznik „Ogień Jezusa”, marzec 2015

Katolicki Miesięcznik Charyzmatyczny
Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa
numer 17 (marzec 2015)

Umiłowani,

Chrystus Ukrzyżowany jest ukazany w tym numerze „Ognia Jezusa” jako Niepokonany Zwycięzca zła. Niech Jego Krzyż będzie w naszych sercach jako znak Miłości, która jest silniejsza niż śmierć. Zmartwychwstanie to przypieczętowanie dzieła odkupienia. Wierzmy mocno w tę prawdę naszej wiary.

„Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzy­żowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom”. (Mt 28, 5-8)

o. Daniel Galus
Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

W numerze m.in.

  • Chrystus Ukrzyżowany
  • Kościół naszym domem
  • Maryja – Tajemnica Świętości
  • Niesprawiedliwy osąd