Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

MiMJ Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Miesięcznik „Ogień Jezusa”, luty 2018

Katolicki Miesięcznik Charyzmatyczny
Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa
numer 52 (luty 2018)

Umiłowani nasi Przyjaciele,

ojciec Pio był duchowym ojcem dla wielu ludzi. Miał grono swoich synów i córek, którzy żyli według jego wskazówek, rad, pouczeń.

Czym sam żył, tego uczył tych, którzy do niego przychodzili. Miał wielki charyzmat duchowego ojcostwa, dlatego w tym numerze zachęcamy, aby każdy stał się duchowym synem i córką ojca Pio.

Święty ojcze Pio, duchowy nasz ojcze, oddaję Ci w opiekę redakcję „Ognia Jezusa” i wszystkich Czytelników.

o. Daniel Galus
Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

W numerze m.in.

  • Święty Ojciec Pio i jego duchowe dzieci
  • Odnalazłeś mnie Boże
  • Święty Jakub Młodszy
  • Kim jestem?
  • „Roślinka” na asyskiej ziemi
  • Macierzyństwo