Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

MiMJ Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Miesięcznik „Ogień Jezusa”, luty 2015

Ogień Jezusa
Katolicki Miesięcznik Charyzmatyczny
Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa
numer 16 (luty 2015)

Umiłowani,

Jezus Chrystus jest Pierwszym Apostołem Ojca Niebieskiego, Posłańcem Boga, aby zwiastować Dobrą Nowinę, że jest nadzieja na zbawienie i życie wieczne. I my, posłuszni głosowi Jezusa, natchnieniu Ducha Świętego i Woli Ojca, stańmy się apostołami nowego tysiąclecia pod opieką Maryi.

„Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim”. (Mk 1, 16-20)

o. Daniel Galus
Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

 

W numerze m.in.

  • Powołanie Apostołów
  • Miłością możemy dużo zdziałać (wywiad)
  • Judyta wojująca
  • Opatrzność Boża