Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

MiMJ

Miesięcznik „Ogień Jezusa”, lipiec 2014

Ogień Jezusa
Katolicki Miesięcznik Charyzmatyczny
Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa
numer 9 (lipiec 2014)

Umiłowani Przyjaciele Jezusa

Oto serce, mówi Pan Jezus do świętej Małgorzaty Alacoque, które tak bardzo umiłowało ludzi, a w zamian za to doznaje od nich niewdzięczności i oziębłości.

Serce Jezusa gorejące ognisko miłości – śpiewamy te słowa w litanii. O tym gorejącym sercu dowiemy się więcej z kolejnego numeru naszego miesięcznika.

Serce Jezusa jest celem naszego życie i miejscem naszego wiecznego przeznaczenia, dlatego przygotujmy się do tego również poprzez medytacyjne czytanie „Ognia Jezusa”.

o. Daniel Galus
Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

W numerze m.in.

  • Serce Jezusa
  • Pan Bóg wszystko może (wywiad)
  • Pycha