Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

MiMJ Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Miesięcznik „Ogień Jezusa”, kwiecień 2015

Katolicki Miesięcznik Charyzmatyczny
Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa
numer 18 (kwiecień 2015)

Kochani Bracia i Siostry,

Chrystus żyje! Ta nowina niech radośnie zabrzmi w naszych sercach. W tym numerze „Ognia Jezusa”, dzielimy się z wami tą Prawdą. Nie lękajcie się uwierzyć, że ON jest Życiem, Światłem i Miłością każdego z was.

„Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia”. (1 Kor 15,20-23)

Na czas czytania naszego miesięcznika z radością wam błogosławię.

o. Daniel Galus
Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

 

W numerze m.in.

  • Chrystus żyje
  • Radość służenia innym (wywiad)
  • Dojrzałość duchowa
  • Kościół w internecie