Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

MiMJ

Miesięcznik „Ogień Jezusa”, kwiecień 2014

Ogień Jezusa
Katolicki Miesięcznik Charyzmatyczny
Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa
numer 6 (kwiecień 2014)

Umiłowani w Miłości i Miłosierdziu Jezusa.

Kwietniowy wielkanocny numer naszego miesięcznika poświęcony jest Bożemu Miłosierdziu. Święta Faustyna na wieki stać będzie przed Tronem Pana, jako żywy Świadek Jego Miłosierdzia dlatego, że na ziemi pokornie pełniła Wolę Jezusa i swoim pięknym życiem w Duchu Świętym głosiła Miłość i Miłosierdzie Jezusa. Nabożeństwo do Miłosierdzia zawdzięczamy właśnie Jej.

Zachęcam więc z radością, abyście przez nasz miesięcznik zanurzyli się w Morzu Bożego Miłosierdzia i jak Święta Faustyna wydawali obfite owoce świętości.

o. Daniel Galus
Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

 

W numerze m.in.

  • Boże Miłosierdzie
  • Zaprzeć się samego siebie
  • Bóg dał mi łaskę macierzyństwa