Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

MiMJ Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Miesięcznik „Ogień Jezusa”, grudzień 2017

Katolicki Miesięcznik Charyzmatyczny
Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa
numer 50 (grudzień 2017)

Drodzy i kochani nasi Bracia i Siostry,

ostatni numer bieżącego roku jest poświęcony Maryi Królowej naszych serc. Maryja jest Królową, pozwólmy Jej królować w naszych sercach z macierzyńską miłością i troskliwością.

Tam, gdzie króluje Matka Boża, przychodzi Duch Święty i uświęca serca i czyni je podobne do Niepokalanego Serca Maryi.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia Jezusa przez Maryję, pokorną Służebnicę Pana, razem ze wspólnotą Miłość i Miłosierdzie Jezusa i redakcją „Ognia Jezusa”, życzę, aby wielkie rzeczy uczynił Wam Bóg Wszechmogący.

o. Daniel Galus
Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

W numerze m.in.

  • Maryja Królowa naszych serc
  • Potężna jest Miłość (wywiad)
  • W Maryjnym Gaju
  • Zapiski z Północy
  • Uratowane przez Maryję
  • Kontrolowanie