Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

MiMJ Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Miesięcznik „Ogień Jezusa”, czerwiec 2016

Katolicki Miesięcznik Charyzmatyczny
Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa
numer 32 (czerwiec 2016)

Umiłowani Bracia i Siostry,

my ludzie wierzący, dzięki łasce Bożej wiemy, że Bóg stworzył człowieka szczególnie dla swojej chwały i uczestnictwa w Jego Królestwie oraz szczęściu na zawsze.

Dlatego chrześcijanie mają obowiązek i przywilej, aby nieustannie, z wielką Miłością uwielbiać Naszego Zbawiciela Jezusa nie tylko słowami, ale całym naszym życiem i głosić wszystkim Jego Chwałę.

Uwielbiajmy Pana z Maryją!

o.Daniel Galus
Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

W numerze m.in.

  • Uwielbiajmy Pana
  • Jestem tu dla Chrystusa (wywiad z bratem Damianem, misjonarzem w Nigerii)
  • Chcemy należeć do Ciebie, Jezu
  • Szkoła pokory
  • Mów Panie, bo sługa Twój słucha
  • Dawać świadectwo