Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Malarstwo nieba

Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jezus mówi: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14 1-6). Jezus jest Bramą do Raju. Przez Jego Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie, że z miłości do nas oddał Swe życie, możemy być zbawieni. To uczyniło wielkie miłosierdzie Boga dla nędznych i niewdzięcznych dzieci. Jednak, mimo naszych grzechów, Bóg ulitował się nad nami i z miłości do nas posłał Swego Syna, aby przez krzyż nas zbawił. To On, Syn Boga stał się dla nas człowiekiem. Ten wielki plan Boga mógł się urzeczywistnić dzięki Maryi, młodej dziewczynie z Nazaretu, która – gdy przyszedł do Niej Archanioł Gabriel powiedziała: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według Twego Słowa!” (Łk 1, 38). Wtedy to, zgadzając się z wolą Bożą, została Matką Boga, poczęła z Ducha Świętego i porodziła Syna Jezusa, naszego Zbawiciela.

tekst: Krystyna Broncel
Czytaj więcej w listopadowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.