Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Polecamy Rozmowa

Maryjo, Mamo, Ty się tym zajmij

„Quae est ista? Kim jest Ta?” – takie pytanie zadawali sobie Aniołowie w Niebie, czytamy w Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny autorstwa świętego Ludwika Maria Grignion de Montfort. „Maryja jest najdoskonalszym arcydziełem Najwyższego, którego znajomość i posiadanie zastrzegł On dla siebie”. Dlatego jak pisze święty Ludwik nawet Jej rodzice nie znali Jej dobrze. Jak to jest więc możliwe, że tylu świętych dosłownie „straciło dla Niej głowę”? Byli zakochani po uszy w Niewieście obleczonej w Słonce. Dla Niej tylko żyli, walczyli i umierali. Pod Jej przewodnictwem osiągali szczyty świętości, heroizmu i miłości. Dokonywali wręcz czynów niebywałych, przekraczali samych siebie i tylko dla Niej spalali się w ofierze na ołtarzu własnego życia. Maryja – tak tajemnicza i ukryta – jest jednocześnie dla tych, którzy idą Jej drogą, bliska i czuła. Święci są mistrzami w budowaniu głębokiej i zażyłej relacji z Maryją, a my możemy się od nich tego uczyć i ich w tym naśladować. Może nam w tym pomóc książka Szymona Królikiewicza zatytułowana Maryja i ksiądz Dolindo. To właśnie ten niezwykły, włoski kapłan, znany już na całym świecie, prowadzony za rękę od najmłodszych swoich lat przez Maryję, mógł dzięki Jej opiece i wstawiennictwu przejść trudne doświadczenia, prześladowania i cierpienia.
Szymon Królikiewicz z niezwykłą wnikliwością przedstawia „kulisy” tej relacji księdza Dolino z Matką Bożą, sięga do samych źródeł, czyli pism kapłana. Książka jest wejściem w intymny świat przeżyć i relacji włoskiego kapłana z Maryją, ale też źródłem wiedzy na temat figur Maryi w Starym Testamencie jakiego dokonał w swoich pismach ksiądz Dolindo. W jaki sposób ksiądz Dolindo podtrzymywał i rozpalał ten ogień miłości do Maryi? I czy „brak odpowiedniej czci do Matki Bożej uniemożliwia właściwą relację z samym Jezusem Chrystusem”? Na te pytania odpowiada sam autor książki.

rozmawiała: Dagmara Gałązka
Czytaj więcej w majowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.