Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pomoc duchowa

Maryja z Medziugorie

Maryja z Medziugorie, Maryja z Kibeho, Maryja z Lourdes, Maryja Bolesna z Jasnej Góry to wciąż ta sama Maryja, nasza Matka, Matka wszystkich ludzi. Gdy dojeżdża się do Medziugorie, od razu po wyjściu z autokaru można doświadczyć głębokiego pokoju serca i duszy, z jakim Maryja wita swoich pielgrzymów, którzy do Niej przybywają. Dusza człowieka jest w jednym momencie ogarnięta Jej matczyną Miłością, spokojem, błogością i swego rodzaju głębokim poczuciem bezpieczeństwa. Nie da się tego z żadnym innym doznaniem porównać. To coś szczególnego i wyjątkowego. Dotyk Jej kochającej dłoni na sercu. Człowiek całym sobą odbiera, że to miejsce jest błogosławione. Jest ciche i pokorne jak Maryja.

Maryja w Medziugorie, ale i z pewnością nie tylko w tym miejscu, wzywa nas wszystkich do pokory, cichości i uległości. Zupełnie odwrotnie niż głosi ten świat, który wzywa do pychy, władzy, rywalizacji, do pogoni za uznaniem, a Ona, Maryja, do poddania się woli Najwyższego.

tekst: Magdalena Gałkowska

Czytaj więcej w styczniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.