Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

MiMJ Wiara

Maryja: Tajemnica Świętości

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort Tajemnicę Maryi rozpoczyna słowami: „Wybrana duszo, to jest tajemnica, którą odsłonił mi Najwyższy Bóg, a której nie znalazłem w żadnej książce, starej czy nowej” (n. 1). Św. Ludwik pisze o „tajemnicy”, która powinna być objawiona i to w stosunku do osiągnięcia celu własnego powołania, którym jest „zdobycie świętości Bożej” (n. 3). Aby stać się świętym, potrzebne są środki świętości, które muszą być praktykowane, a są to: „pokora serca, ciągła modlitwa, całkowite umartwienie, zdanie się na Bożą Opatrzność i zgadzanie się z wolą Bożą” (n. 4). Dalej Montfort napomina: „by praktykować wszystkie te środki zbawienia i świętości, bezwzględnie potrzebna jest łaska Boża” (n. 5). Konkluzja jest następująca: „Wszystko sprowadza się więc do tego, żeby znaleźć łatwy sposób do otrzymania łaski Bożej, koniecznej do tego, by stać się świętym. I twierdzę, że – aby znaleźć łaskę Bożą – trzeba znaleźć Maryję” (n. 6). I właśnie tego św. Ludwik chce nas nauczyć. Pozwólmy, aby Maryja prowadziła nas tą „małą drogą” – jak w swojej książce określa to br. Jacques Hubert.

Maryja jest tą tajemnicą, która nas prowadzi do świętości, ale musimy zapytać: co to jest świętość? Tylko Bóg jest święty! Dlatego aby zdobyć świętość Bożą, musimy poznać Boga. By poznać Boga, powinniśmy patrzeć na Jezusa, który nam Go objawił, trzeba poznać samego Jezusa. To poznanie prowadzi nas do życia wiecznego.

tekst: o. Mihovil Filipović

Czytaj więcej w marcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.