Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Kazania

Maryja Przewodniczka Do Nieba

(…) Maryja, Matka Boża, Matka Jezusa, Matka nasza objawiła się w Fatimie w 1917 roku: 13 maja, potem 13 czerwca, 13 lipca. Przybyła w czasie, kiedy w Europie trwała I wojna światowa, krwawa, straszna, okrutna. Wielu młodych ludzi ginęło w bezsensownym zabijaniu się.  Maryja objawiła się w Portugalii, kraju, który został ogłoszony pierwszym ateistycznym państwem na świecie.  To nie Rosja, nie Albania czy inne narody, tylko Portugalia stała się ateistyczna, masońska, bezbożna.  W ciągu dwóch pokoleń planowano zniszczyć całkowicie wiarę i Kościół. Od siedmiu lat (mniej więcej) trwała rewolucja w kraju, władzę sprawowali masoni. Zaczęło się prześladowanie chrześcijan, zabito wielu księży, dużo musiało uciekać: biskupów, księży, zakonników, zakonnic. Palono kościoły, kaplice. Wyszydzano publicznie wiarę. Prześladowano tych, którzy przyznawali się do tego, że są chrześcijanami, nosili krzyż. Nie można było publicznie chodzić w sutannie, habicie. Ludzie, którzy byli związani z masonerią, wchodzili do kościołów, podpalali je. Straszyli, bili tych, którzy się modlili, niszczyli figurki, obrazy. Obsesja, fanatyzm,nienawiść. Modlący się zaczęli wołać do Boga. Błagać o miłosierdzie, wyzwolenie z bezbożności, która zapanowała nad krajem będącym kiedyś jednym z najbardziej katolickich krajów na świecie, w którym bardzo czczono Maryję. Wielu ludzi -prostych, ubogich – modliło się na różańcu. Maryja nie zapomniała więc o Swoich dzieciach, nie zapomniała o narodzie.

tekst: o. Daniel Galus

Czytaj więcej w listopadowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.