Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Maryjny Ogród

Maryja moje niebo

Niebo. „(…) ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2, 9). Taki opis Nieba – jest bardzo tajemniczy. Mój tata powiedział, że ma nadzieję, że w Niebie są lasy. Uwielbia las. Może tam spędzać całe godziny. Na pewno Pan Bóg przygotował tam wszystko. Dla każdego coś innego. Ludzie tęsknią za Niebem, bo mają nadzieję spotkać się z rodziną, z bliskimi. Dla tych, co tutaj cierpią różne prześladowania, troski, choroby, przykrości, niesprawiedliwości, smutki, udręki – jest nadzieja, w Niebie tego nie będzie. Jedynie pokój, radość, miłość.
Ja też tęsknię za Niebem. Po swojemu. Myślę o Maryi. Że chciałabym być blisko Niej. Chodzić po Niebie przy Niej. I razem z Nią. Być Jej posłanniczką. Patrzeć na Nią. Słuchać Jej. Kochać Ją. Nieustannie, na wieki.

tekst: Pocieszycielka Serca Maryi
Czytaj więcej w listopadowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.