Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Kazania

Maryja Królowa Naszych Serc

Dzisiejsza Dobra Nowina, czyli Ewangelia, jest kontynuacją tego, co się stało w czasie Zwiastowania. Maryja doświadczyła spotkania  z Aniołem, przyjęła wolę Bożą, poczęła Jezusa z Ducha Świętego, stała się Matką, stała się Tą, która miała za zadanie, za przywilej, ofiarować Jezusa całemu światu, urodzić Go dla chwały Bożej,  dla naszego zbawienia. Maryja więc doświadczyła wylania Ducha Świętego od pierwszej chwili życia Jezusa. Począł się Jezus z Ducha Świętego w Jej łonie i Ona jednocześnie doświadczyła wylania Ducha Świętego, Duch Święty spoczął na Niej, okrył Ją swoją miłością, był tym, który Maryję przeniknął całą: Jej Duszę, Serce i Ciało. Maryja doświadczyła nowej relacji z Bogiem poprzez Syna Bożego. Maryja kochała Boga, wierzyła i ufała Mu, słuchała Go, ale odkąd Jezus począł się w Jej łonie, doświadczyła nowej relacji z Bogiem, który jest w Niej, relacji z samym Synem Bożym. Maryja stała się więc Świątynią Boga, o wiele piękniejszą, cenniejszą niż świątynia Salomona, w której też Bóg był obecny, ale duchowo, a tutaj stał się obecny fizycznie, w ciele Maryi.

tekst: o. Daniel Galus

Czytaj więcej w grudniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.