Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Kazania

Maryja Arcydzieło Boga

Maryja była pierwszą, o której Bóg pomyślał, żeby Ją stworzyć, choć została stworzona dopiero później. Arcydzieło Boga jak mówi Księga Przysłów: „Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała”. Dzisiaj chcemy uczcić największe Arcydzieło Pana Boga. Na pewno Bóg się teraz cieszy, kiedy mówimy o Maryi, bo Maryja jest wielką radością Boga. Bogu nie brakowało nic do szczęścia, ale sądzę, tak ludzkimi mówiąc słowami, brakowało jeszcze Maryi, brakowało, żeby Jezus miał Matkę.

Dzisiaj mówimy o Maryi jako Tej, która jest Matką naszej Ojczyzny. Czcimy dzisiaj Maryję jako patronkę Archidiecezji Częstochowskiej, Jasnej Góry. Wielu z was często tam bywa, modli się, błaga o łaski. Jest to miejsce szczególne gdzie można o wiele więcej otrzymać, niż się prosi. Jest miejscem, gdzie dokonało się i dokonuje wiele uzdrowień.

tekst: o. Daniel Galus

Czytaj więcej w sierpniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.