Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Kazania

Maranatha

Duchu Święty, Który jesteś Opiekunem i Patronem tej Pustelni, Który wybrałeś ją, aby była miejscem Twojej szczególnej obecności i działania.
Ty w szczególny sposób działasz również w sercach ludzkich, działasz podczas modlitwy i Eucharystii, poprzez słowo i w ciszy. Duchu Święty, proszę Ciebie, abyś dał nam łaskę słuchania Słów Bożych, słuchania o Jezusie, Który stał się Ciałem. Abyśmy choć trochę mogli zgłębić tę Tajemnicę, że Druga Osoba Boska, Słowo Boże, stało się Ciałem. Przyjdź Duchu Święty i otwórz nasze serca. Otwórz moje serce i usta, abym głosił to, co Tobie się podoba – dla dobra, radości,
dla zbawienia tutaj obecnych, dla ich życia wiecznego. Proszę Cię o to przez Serce Maryi, przyjdź Duchu Święty, przenikaj nas i działaj. Przyjdź, aby to Słowo także w przyszłości wydało owoce, zarówno w wieczności, jak i w naszym życiu doczesnym. Przyjdź.
Tak, to prawda, co powiedział Ojciec Święty Benedykt XVI w jednej z ostatnich katechez, że trzeba przywrócić światu Boga. Powiedział, że Bóg jest Wielkim Nieobecnym w życiu ludzi, w mediach, które mówią o wszystkim i o wszystkich, ale nie o Nim, Który stworzył ten świat i nas. Czy to nie straszne, że milczy się o Tym, Który daje nam życie wieczne, Który nas stworzył, Który dał nam duszę, ciało; dzięki Któremu tutaj jesteśmy? Albo, jeżeli mówi się o Bogu, to mówi się w sposób bluźnierczy, obrażający Go, przeklinając Jego Osobę, Jego Imię, wyśmiewając Jego Życie. To prawda, co mówił Ojciec Święty Benedykt XVI, że najważniejszym czasem w życiu ludzi wierzących są wielkie święta chrześcijańskie. I że najważniejszą chwilą w Boże Narodzenie jest właśnie ta Msza – Pasterka. Ona celebruje wydarzenie Narodzin Pana Jezusa. Jutro już będzie w pewnym sensie po wszystkim, będziemy już świętować te Narodziny które się dokonały. Ale dzisiaj, w czasie Eucharystii, celebrujemy uobecnienie się Narodzin Pana Jezusa. Dzisiaj, teraz w czasie Eucharystii, wspominamy to, co dokonało się w Betlejem. I nie jest najważniejsze, co było na stole, czy był karp, czy pierogi i barszcz; czy dom był wysprzątany czy nie, czy byli wszyscy z rodziny czy nie.

tekst: o.Daniel Galus

Czytaj więcej w grudniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”