Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pomoc duchowa

Lęk

„Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: «Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś mój!»” (Iz 43, 1).

365 razy występują w Piśmie Świętym słowa: „nie lękaj się”, podane w różnej formie, jakie Pan Bóg do nas wypowiada. Jest to dla nas potwierdzenie, jak bardzo Bóg zna kondycję psychiczną i duchową człowieka. Bóg wie, że się boimy, lękamy życia, świata, zła, problemów czy nawet innych ludzi. Powtarzając nieustannie te słowa w Piśmie Świętym, pragnie nam dodać otuchy, powiedzieć, że On Jest i już nie musimy się bać niczego i nikogo.

tekst: Magdalena Gałkowska
Czytaj więcej w styczniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.