Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Kazania

Krew Jezusa

Dzisiejsze czytania, dzisiejsza Liturgia Słowa jest wzięta z Mszy świętej, z okresu Wielkiego Postu, związanej z Maryją, jako Matką Bożą Bolesną, Bolejącą, stojącą pod krzyżem Swojego umiłowanego Syna. Dlatego Ewangelia, którą usłyszeliśmy mówi nam o Maryi, która z Janem stała u stóp krzyża, u stóp krzyża miłości, pod którym umierała miłość, na którym konał Zbawiciel, na którym dokonywało się właśnie nasze odkupienie, zbawienie. Kiedy Jezus umierał w mękach, kiedy doświadczał ogromnego cierpienia, jednocześnie też pokazał nam największą swoją miłość.
Dzisiaj jesteśmy zgromadzeni na ofierze Mszy świętej, która jest ofiarą męki, śmierci, zmartwychwstania Jezusa. Nad ołtarzem jest krzyż. Ten krzyż mówi nam o tym, że Eucharystia jest związana właśnie z Jezusem ukrzyżowanym. Eucharystia to bezkrwawa ofiara. Płynie krew z ołtarza i obmywa nasze dusze. Jezus ukrzyżowany jest Miłością odwieczną i Jezus chce być adorowany na krzyżu. Jezus chce, żebyśmy w czasie tego spotkania patrzyli z miłością na krzyż.

tekst: o.Daniel Galus

Czytaj więcej w marcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.