Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Świadectwa

Kraje w Ogniu

Przyjeżdżam z Czeskiej Republiki. Jeżdżę swoim samochodem razem z mamą, która ma 85 lat. Za każdym razem przywożę innych ludzi. Już dwa lata to trwa. O tych spotkaniach dowiedziałam się od pewnej osoby „Dostałam kontakt” o wspólnocie MiMJ i „weszłam na internet”. Przyjeżdżam tutaj po radość, spokój i siłę. Siłę do pokonania wszystkich problemów, które mnie spotykają w życiu. Niczego się już teraz nie boję. Wcześniej miałam wrażenie, że moje problemy są tak skompilowane, że nic z nimi nie można zrobić. Na tych spotkaniach „dostałam” taką wiarę w Pana Jezusa, że teraz wiem, że nie ma problemu, którego On nie może pokonać. Tutaj jest tyle ludzi, miłości, takiej przyjaźni. Wiele życzliwości doznaję ze strony Polaków. Mam chorego męża na cukrzycę i raka. Modlę się – na tych spotkaniach – za niego, swoje dzieci i wnuki. Mam dwoje dzieci i pięcioro wnuków.

Czytaj więcej w lipcowym numerze „Ognia Jezusa”.