Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Komentarz Słowa

Komentarz do Ewangelii

druga niedziela czerwca,
11 niedziela zwykła
14 czerwca 2015 roku

Ewangelia według św. Marka 4, 26 – 34

Czas żniw jeszcze nie nadszedł, lecz pomimo tego Pan Jezus karmi nas dzisiaj Swoim słowem, które jest obfite i wydaje plon. Każdy z nas wyobraża sobie Królestwo jako wielki obszar, na którym władzę sprawuje król. Mówiąc o Królestwie, myślimy o bogactwie materialnym. Tymczasem Chrystus próbuje w powyższym fragmencie Ewangelii zwrócić naszą uwagę na Królestwo Boże, które porównuje z nasieniem wrzuconym w ziemię. Na początku jest prawie niewidoczne dla ludzkich oczu.

tekst: ks. Grzegorz Durbas

Czytaj więcej w czerwcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.