Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Komentarz Słowa

Komentarz do Ewangelii. XX niedziela zwykła

16 sierpnia 2020 r.
Ewangelia według św. Mateusza 15, 21 – 48

Wzywamy Ciebie, Duchu Święty, abyś nam towarzyszył podczas lektury powyższego fragmentu Ewangelii i wzbudzał w naszych sercach cnoty: wiary, nadziei i miłości. Niech Słowo Boga działa w nas i przemienia nasze wnętrza, i naszą codzienność.
Cytowany fragment Ewangelii opowiada o wielkiej wierze niewiasty kananejskiej. Jezus wielokrotnie w Swojej misji mesjańskiej podążał w okolice Tyru i Sydonu, a więc ówczesnej Fenicji. Spotyka tam kobietę, która wychodzi z tamtej krainy, a więc z terenów pogańskich. Kobieta woła do Jezusa, aby ulitował się nad nią, a nade wszystko nad jej córką dręczoną przez złego ducha. Jezus, widząc ją i słysząc jej wołanie, nie odpowiada ani słowem. Ma świadomość, skąd pochodzi owa kobieta. Pochodzi z terenów uważne za nieczyste. Jezus idzie w okolice Tyru i Sydonu, aby także tam ogłaszać orędzie zbawienia.

tekst: ks. Grzegorz Durbas
Czytaj więcej w sierpniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.