Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Komentarz Słowa

Komentarz do Ewangelii. XVI niedziela zwykła

19 lipca 2020 r.
Ewangelia według św. Mateusza 13, 24 – 43

Przyjdź Duchu Święty i osiwieć nasze serca i umysły, abyśmy czytając i rozważając fragment Ewangelii według św. Mateusza, mówiący o tajemnicy Królestwa Niebieskiego ukrytej w przypowieściach, potrafili przyjąć to słowo, aby ono w nas wydało Boże owoce.
Przyjdź przez Maryję, Oblubienicę Twoją i Matkę Życia. Matkę Słowa Bożego.
Jezus nauczając tłumy ludzi bardzo często mówił o sprawach Królestwa Bożego, ukazując je w przypowieściach, a więc za pomocą alegorii, pewnych symboli i obrazów. W ten sposób nawet prości ludzie mogli zrozumieć i przyjąć prawdy Boże głoszone przez naszego Mistrza.
Jedną z tych przypowieści jest ta o chwaście, który został zasiany przez nieprzyjaciela, którym jest diabeł, na roli na której gospodarze, a więc Jezus posiał pszenicę.

tekst: ks. Grzegorz Durbas
Czytaj więcej w lipcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.