Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Komentarz Słowa

Komentarz do Ewangelii. Niedziela Chrystusa Króla

24 listopada 2019 roku
Ewangelia według św. Łukasza 23, 35 – 43

Przyjdź, Duchu Święty i oświeć nasze serca i umysły, abyśmy czytając przytoczony fragment Ewangelii, rozpoznali w nim konkretne znaki i napomnienia dla nas, dla naszych dusz.
Lud patrzył na wiszącego na krzyżu Jezusa. Członkowie Senhedrynu nie tylko patrzyli, co wręcz szydzili z Jezusa i drwili z Niego i naśmiewali się z braku Jego reakcji wobec faktu Jego ukrzyżowania.
Dlaczego Jezus nie mógł wybawić samego siebie? Przecież wybawiał tyle dusz, dokonywał tylu cudów.
Mesjasz, Boży Wybraniec milczy przybity do krzyża i wypełnia w ten sposób wolę Bożą.

tekst: ks. Grzegorz Durbas
Czytaj więcej w listopadowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.