Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Komentarz Słowa

Komentarz do Ewangelii. IV Niedziela Wielkiego Postu

22 marca 2020 roku
Ewangelia według św. Jana 9, 1 – 41

Przyjdź, Duchu Święty i oświeć nasze serca, abyśmy czytając powyższy fragment Ewangelii o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia, mogli doświadczyć Twojej uwalniającej i uzdrawiającej mocy. Aby otworzyły się duchowe oczy naszych serc.
Jezus, będąc w drodze, ujrzał człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie zastanawiali się, kto popełnił grzech, że człowiek ten nie widzi. On czy jego rodzice? Jezus tłumaczy im, że ani on, ani jego rodzice. Bóg dopuścił tę jego ślepotę, aby dokonać na nim i w nim Swój plan uzdrowienia, i zbawienia. Rolą Jezusa jest działalność uzdrawiania i uwalniania z mocy złego.
Jezus przyszedł jako Światłość świata i pragnie przywracać wzrok wszystkim ociemniałym. Nakładając błoto na oczy niewidomego, każe mu pójść i obmyć się w sadzawce Siloe, to znaczy: „Posłany”. Niewidomy człowiek od tego momentu staje się posłanym przez Jezusa, aby świadczyć o uzdrowieniu, którego sam doświadczył. Następnie, ogłasza ludziom o tym, że Jezus uzdrowił jego oczy, że może normalnie widzieć.

tekst: ks. Grzegorz Durbas
Czytaj więcej w marcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.