Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Komentarz Słowa

Komentarz do Ewangelii

Trzecia Niedziela po Narodzeniu Pańskim
Święto Chrztu Pańskiego
10 stycznia 2016 r.

Ewangelia według św. Łukasza
3, 15 – 16. 21 – 22

Prośmy Ducha Świętego, aby oświecał nasz rozum i nasze serce. Abyśmy czytając i rozważając ten komentarz do Słowa Bożego, odnaleźli w nim wskazówki dla naszego życia, drogę którą Pan chce nas prowadzić.
Ludzie widząc Jana Chrzciciela myśleli, że on jest oczekiwanym Mesjaszem. W ludzkich sercach panowało napięcie, niektórzy snuli domysły. Święty Jan Chrzciciel rozwiał wszelkie ich wątpliwości. Jan chrzcił wodą, a Jezus który nadchodzi po nim, będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Chrzest, którego udzielał Jan, był potrzebny do nawrócenia serca tak, aby następnie Chrystus mógł dokonać chrztu wewnętrznej przemiany i posłania z mocą Ducha Świętego. Jezus także przyjął chrzest z rąk Jana, tak jak inni ludzie.

tekst: ks. Grzegorz Durbas

Czytaj więcej w styczniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.