Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Komentarz Słowa

Komentarz do Ewangelii

III Niedziela Adwentu,
13 grudnia 2015

Ewangelia według św. Łukasza 3, 10 – 18

Prośmy Boga, aby dał nam swojego Ducha, abyśmy czytając ten kolejny komentarz do Ewangelii, jaką daje nam Kościół na trzecią niedzielę Adwentu, odnaleźli wskazówki dla swojego życia, dla konkretnej sytuacji życiowej, w której się znajdujemy. Duchu Święty, obdarz nas pokojem i łaską zrozumienia słów Ewangelii.

Prorokiem, który zapowiadał nadejście Jezusa był święty Jan Chrzciciel. Wielu ludzi przychodziło do niego, aby prosić o wskazówki, jak mają postępować. Święty Jan Chrzciciel dawał konkretne wytyczne. Zachęcał ludzi, aby dzielili się tym, co mają w nadmiarze. W ten sposób Bóg będzie uwalniał ich serca od nadmiaru bogactwa materialnego. Wielu grzeszników przychodziło również do tego proroka.

tekst: ks. Grzegorz Durbas

Czytaj więcej w grudniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.