Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Komentarz Słowa

Komentarz do Ewangelii

34 niedziela zwykła,
22 listopada 2015 r.

Ewangelia według św. Jana 18, 33 b – 37

Duch Święty daje nam powyższe Słowo na ostatnią niedzielę w ciągu roku liturgicznego. Ten dzień to Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Jezus staje przed Piłatem, który pyta Go, czy On jest Królem? W tym pytaniu zadanym przez Piłata Jezus wyczuwa brak szczerości i autentyczności. Jezus pyta Piłata, czy to pytanie jest jego osobistym, czy też inni podpowiedzieli mu, o co ma Jezusa zapytać. Piłat próbuje usprawiedliwić się mówiąc Jezusowi, że to naród żydowski i arcykapłani wydali Jezusa na śmierć. W tym stwierdzeniu Poncjusza Piłata możemy odkryć jego bezradność i lęk przed arcykapłanami i narodem żydowskim. Piłat jest biernym wykonawcą życzeń arcykapłanów. Jezus staje przed nim jako Król w cierniowej koronie. Nasz Zbawiciel przyznaje się, że On jest Królem, że po to przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Jezus wzywa nas do dawania świadectwa. Prawda jest tym, czego Jezus bardzo od nas oczekuje.

tekst: ks. Grzegorz Durbas

Czytaj więcej w listopadowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.