Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Komentarz Słowa

Komentarz do Ewangelii

29 Niedziela zwykła,
18 października 2015 r.

Ewangelia według św. Marka 10, 42 – 45

Pan Jezus nieustannie nas przywołuje, zwołuje ponieważ pragnie, abyśmy byli blisko Niego.

W powyższym fragmencie Ewangelii Jezus przywołał uczniów do siebie i zaczął do nich przemawiać. Mowa Jezusa była ukazywaniem tego, jak powinno wyglądać sprawowanie władzy. Mistrz z Nazaretu uświadamia uczniom, że sprawowanie władzy w Kościele nad ludem Bożym nie może w niczym przypominać władzy świeckiej. Władcy tego świata tak sprawują swoją władzę, aby ich poddani ją odczuli. Władcy ziemscy uciskają ludzi różnymi nakazami, prawami, które często pozbawiają godności i wolności.

Jezus przestrzega swoich naśladowców że władza sprawowana przez nich musi być podobna do służby. Władza w Kościele jest służbą drugiemu człowiekowi. Papież, biskupi, kapłani i diakoni oraz wierni świeccy zaangażowani w działalność władzy Kościoła mają być tymi, którzy służą innym poprzez dar sprawowanej władzy. Jezus podarował nam także władzę w Kościele w celu służby innym.

tekst: ks. Grzegorz Durbas

Czytaj więcej w październikowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.