Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Komentarz Słowa

Komentarz do Ewangelii

24 niedziela zwykła,
13 września 2015 r.

Ewangelia według św. Marka 8, 27 – 35

W przeczytanym fragmencie Ewangelii według św. Marka Jezus zadaje uczniom podstawowe pytanie. Pyta ich za kogo ludzie Go uważają? Kim jest dla ludzi, którzy za Nim podążają i tak chętnie Go słuchają? Jak wiemy za Jezusem szły wielkie tłumy, tak mnóstwo ludzi szukało kontaktu z Nim. Jezus, idąc z uczniami, rozmawia z nimi w drodze i zadaje im pytania. Pan Jezus pragnął wiedzieć za kogo ludzie Go uważają. To pytanie Chrystusa nie wynikało z czysto ludzkiej ciekawości i chęci umocnienia swojej społecznej pozycji. Było to pytanie, którego celem miało być uświadomienie uczniom i pozostałym osobom wędrującym z Jezusem, kim On tak naprawdę jest i jaką misję ma do wypełnienia na ziemi. Kiedy Piotr odpowiedział, że uczniowie postrzegają Jezusa jako Mesjasza wówczas, Zbawiciel przykazał im surowo, żeby nikomu o Nim nie opowiadali. Jezus pragnął wypełniać Swoją zbawczą misję w sposób cichy i pokorny, a jednocześnie z wielką mocą, którą przekazał mu Ojciec niebieski.

tekst: ks. Grzegorz Durbas

Czytaj więcej we wrześniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.