Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Komentarz Słowa

Komentarz do Ewangelii

III niedziela Adwentu, 16 grudnia 2018 r.
Ewangelia według św. Łukasza 3, 10-18

W czasie Adwentu, według liturgicznego kalendarza Kościoła, zapoznajemy się z fragmentem Ewangelii świętego Łukasza, aby móc przygotować nasze serca na przyjście Pana, który już niebawem narodzi się ponownie, aby być Bogiem z nami, Emmanuelem. Działalność Jezusa poprzedziła posługa Jana Chrzciciela, który nauczając i wzywając ludzi do nawrócenia, przekazywał konkretne wskazówki i odpowiadał na pytania. Jak czytamy w powyższym fragmencie Ewangelii, Jan zachęca do pokory i ubóstwa w stosunku do Boga i człowieka. Powinniśmy wykonywać powierzone nam zadania, nie licząc na dodatkowe zyski, zwłaszcza, jeśli chodzi o pobór opłat. Należy dzielić się tym, co posiadamy z drugim człowiekiem. Jeśli mamy czegoś w nadmiarze, wówczas warto przyjść z pomocą tym, którzy cierpią niedostatek. Do Jana Chrzciciela przychodziły różne osoby. Byli to ludzie grzeszni, uwikłani w kłamstwa, oszustwa, ale pragnęli od niego przyjąć chrzest. Zanim to mogło się dokonać, musieli zmienić swoje postępowanie, także myślenie. Większość przychodzących do proroka uważało go za Mesjasza, ale Jan stanowczo temu zaprzeczał, twierdząc, że po nim przyjdzie Ten, któremu on nie jest godzien rozwiązać rzemyka u sandałów.

tekst: ks. Grzegorz Durbas

 Czytaj więcej w grudniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.