Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Komentarz Słowa

Komentarz do Ewangelii

XX niedziela zwykła, 19 sierpnia 2018 r.
Ewangelia według św. Jana 6, 51-58

Pochylając się nad powyższym fragmentem Ewangelii możemy ujrzeć Jezusa, który przemawia do swoich uczniów, ale nie tylko. Jak wiemy, są wśród słuchających nauki Jezusa także przedstawiciele Żydów. Jezus mówi bardzo prosto: kto będzie spożywał Moje Ciało i będzie pił Moją Krew, osiągnie życie wieczne. Jezus jest Chlebem Żywym, który zstąpił z nieba. To nie jest zwykły chleb, który spożywamy codziennie. Kiedy przystępujemy do Komunii Świętej, nie spożywamy opłatka, ale przyjmujemy żywe Ciało Jezusa. Przed konsekracją, która dokonuje się podczas Eucharystii widzimy biały chleb, opłatek. Gdy Duch Święty zstępuje w czasie konsekracji, dokonuje się niewidzialna dla ludzkich oczu i niepojęta dla naszych zmysłów transsubstancjacja. Tak możemy nazwać ten moment przeistoczenia, używając teologicznego języka. Wiemy doskonale, że nie chodzi tu o używanie pojęć i terminów, bo żywego Boga nie można zamknąć w teologicznych określeniach.

tekst: ks. Grzegorz Durbas

Czytaj więcej w sierpniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.