Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Komentarz Słowa

Komentarz do Ewangelii

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego,
13 maja 2018 r.

Ewangelia według św. Marka 16, 15 – 20

Analizując powyższy fragment Ewangelii, który mówi o Wniebowstąpieniu Pana Jezusa, ukazując okoliczności temu towarzyszące oraz ostatnie polecenia Chrystusa, jakie dał swoim Apostołom, należy zaznaczyć, że współczesny człowiek szuka i żąda wręcz znaków od Boga, które miałyby być potwierdzeniem Jego nadprzyrodzonego działania. Można powiedzieć, że ludzie oczekują naukowego dowodu, że to, co mówi Jezus w Ewangelii, ujrzą na własne oczy. A przecież tak się dzieje za każdym razem, ilekroć nasza wiara w to, co czytamy w Piśmie Świętym, jest na tyle żywa i konkretna. Jezus nadal potwierdza swoją naukę rzetelnymi znakami w naszym, codziennym życiu. Po Zmartwychwstaniu ukazał się Jedenastu Apostołom i nakazał im, aby ruszyli w świat, głosząc Ewangelię każdemu stworzeniu napotkanemu na drodze. Uczniowie mają iść, być w ciągłym ruchu, nie mogą siedzieć i nie głosić Słowa, bo to byłoby sprzeczne z nakazem samego Pana. Jeśli Apostoł „nie ruszy” w świat, nie wypełni misji zleconej mu przez Mistrza z Nazaretu, ile dusz nie usłyszy słów Pana i w ten sposób może nigdy nie osiągnąć obiecanego zbawienia? To bardzo poważne wezwanie i nie można tłumaczyć się brakiem czasu i możliwości. To polecenie Pana, nakaz Jego miłości do Apostołów i do tych, którym oni będą posługiwać. Jeśli Ewangelia będzie głoszona z wiarą, to będą się realizować przekazy.

tekst: ks. Grzegorz Durbas

Czytaj więcej w majowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.