Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Komentarz Słowa

Komentarz do Ewangelii

III Niedziela zwykła, 21 stycznia 2018 r.
Ewangelia według św. Marka 1, 14 – 20

Jezus widząc, że Jan został uwięziony, przychodzi do Galilei, a więc do miejsca, które było martwe duchowo i zaczyna tam nauczać, i nawracać ludzi, przypominając im, że nadchodzi Królestwo Boże. Jezus udał się także nad Jezioro Galilejskie i przechodząc tamtędy, ujrzał Szymona i Andrzeja, którzy byli rybakami. Nauczyciel składa im propozycję współpracy z Nim dla wzrostu Królestwa Bożego w sercach ludzkich i powołuje ich na Swoich Apostołów, obiecując pracę bez końca. Jezus, podążając w dalszym kierunku wokół jeziora, dostrzega kolejnych braci: Jakuba i Jana, którzy również pracowali jako rybacy i w tym momencie, kiedy ujrzeli Jezusa naprawiali sieci w łodzi. Jezus także do nich kieruje słowa zaproszenia do pracy w Jego Królestwie dla zbawiania dusz ludzkich.

tekst: ks. Grzegorz Durbas

Czytaj więcej w styczniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.