Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Komentarz Słowa

Komentarz do Ewangelii

Komentarz do Ewangelii
III Niedziela Adwentu, 17 grudnia 2017 r.
Ewangelia według św. Jana
1, 6 – 8. 19 – 28

Powyższy fragment Ewangelii przedstawia nam osobę świętego Jana Chrzciciela, który przygotowywał ludzi na przyjście Jezusa. Jan głosił Słowo Boże z wielką mocą, tak, że jego nauczanie nawracało wielu ludzi którzy nie znali Boga. Bóg posłał świętego Jana Chrzciciela, aby otworzył ludzkie serca i umysły. Faryzeusze i uczeni w Piśmie nie dowierzali słowom proroka. Pytali go wprost kim, on jest, jakim prawem naucza o Bogu. Zastanawiali się nad jego pochodzeniem. Próbowali w ten sposób znaleźć pretekst, aby podchwycić Jana i zdemaskować jego nauczanie. Jan Chrzciciel sam powiedział o sobie, że jest głosem wołającego na pustyni. Wołającym jest ten, któremu on użycza głosu, a więc sam Jezus Chrystus. Jan przyszedł na pustynię ludzkich serc, gdzie panował chaos i brak otwarcia na sprawy Boże. W ten sposób nakłaniał współczesnych sobie ludzi do odwrócenia się od grzechu i nawrócenia się, aby przygotować ich serca na spotkanie z nadchodzącym Zbawicielem.

tekst: ks. Grzegorz Durbas

Czytaj więcej w grudniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.