Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Komentarz Słowa

Komentarz do Ewangelii

Komentarz do Ewangelii
XXXIII Niedziela zwykła, 19 listopada 2017 r.
Ewangelia według św. Mateusza
25, 14 – 30

Jezus opowiada kolejną przypowieść obrazującą Jego Królestwo. Tym razem ukazuje Siebie w roli Gospodarza,  Który rozdaje Swoim sługom talenty, a więc ówczesne pieniądze stanowiące źródło utrzymania. Każdy ze sług otrzymuje konkretną ilość talentów. Dwóch z nich pomnaża podarunki od Swego Pana, a trzeci zakopuje talenty i w ten sposób marnuje otrzymany dar. Przypowieść ta jest przesłaniem dla każdego człowieka, który odczytuje te słowa jako zachętę do pomnażania talentów i charyzmatów otrzymanych od Boga w sakramencie Chrztu Świętego, bierzmowania i w pozostałych sakramentach, a szczególnie w Eucharystii. Bóg obdarzył każdego człowieka licznymi zaletami i zdolnościami. Od momentu poczęcia jesteśmy przez Boga „obsypani wieloma prezentami”. W miarę pływu lat rozeznajemy jakie dary otrzymaliśmy od Boga. Gdy już potrafimy je nazwać, wówczas, tak jak ci owi słudzy z przypowieści, jesteśmy zaproszeni przez samego Boga do pomnażania swoich darów i służenia nimi tam, gdzie On wskazuje nam miejsce.

tekst: ks. Grzegorz Durbas

Czytaj więcej w listopadowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.