Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Komentarz Słowa

Komentarz do Ewangelii

XXIX Niedziela zwykła
22 października 2017 r.
Ewangelia według św. Mateusza 22, 15-21

Prośmy Ducha Świętego o Jego asystencję podczas czytania powyższego fragmentu Ewangelii oraz jej komentarza, abyśmy umieli dostrzec i usłyszeć to, co Bóg pragnie nam powiedzieć poprzez ten fragment Ewangelii. Faryzeusze nieustannie prześladowali Pana Jezusa. Próbowali za każdym razem udowodnić Jezusowi, że głosi błędną naukę, szukając sposobu, poprzez który mogliby stwierdzić, że Jego nauka jest niespójna i zagraża porządkowi publicznemu, jaki wówczas panował w Izraelu. Wysyłają swoich uczniów i zwolenników Heroda, którzy podchodząc do Jezusa i zadając Mu pytanie dotyczące płacenia podatków, chcą skłócić Jezusa z obecną władzą świecką, licząc na to, że Mistrz podważy jej ustalenia. Zwracają się do Jezusa z komplementami, podkreślając prawdę, którą Nauczyciel głosi i brak stronniczości wobec kogokolwiek, mając nadzieję, że Jezus przeciwstawi się płaceniu podatków i w ten sposób znajdą pretekst do Jego uwięzienia.

tekst: ks. Grzegorz Durbas

Czytaj więcej w październikowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.