Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Komentarz Słowa

Komentarz do Ewangelii

XXIV Niedziela zwykła
17 września 2017 r.
Ewangelia według św. Mateusza 18, 21 – 35

Duchu Święty, przemawiaj do nas poprzez Słowo Boże. Ty jesteś nieustannie obecny w Bożym Słowie. Spraw, abyśmy czytając powyższy fragment Ewangelii, odnaleźli w nim wskazówki dla naszego życia. Co Chrystus pragnie mi osobiście przekazać poprzez Swoje Słowo, które przenika człowieka jak miecz obosieczny?
Ewangelista Mateusz pisze o obowiązku przebaczania. Scena, w której Piotr podchodzi do Jezusa i pyta Go, ile razy powinien przebaczać, ma wymowny sens. Piotr podaje liczbę siedem. Liczba siedem symbolizowała doskonałość, pełnię. Ale z drugiej strony w pytaniu Piotra kryje się pewne ograniczenie, pewna bariera jaką stawia sobie Apostoł. Jezus próbuje pokazać Piotrowi, że przebaczenie nie może mieć żadnych ludzkich granic. Nie można stawiać barier człowiekowi, który chce przebaczyć lub o to przebaczenie prosi.

tekst: ks. Grzegorz Durbas

Czytaj więcej we wrześniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.