Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Komentarz Słowa

Komentarz do Ewangelii

XV Niedziela zwykła
16 lipca 2017 r.
Ewangelia według św. Mateusza 13, 1 – 23

Pan Jezus bardzo często przemawiał do ludzi, tłumacząc prawdy o Królestwie Bożym za pomocą alegorii, czyli obrazów ukazujących zdarzenia z życia codziennego odnoszących się do spraw Bożych. Wielu ludzi tak pragnęło słuchać Jezusa, że On sam musiał usiąść w łodzi i z niej nauczał.
Chrystus opowiada przypowieść o siewcy, który siał ziarno. Ziarna padały na różną glebę i w zależności, gdzie upadły, taki wydały plon. Tym samym Zbawiciel chciał ukazać nam, jak ważny jest rodzaj gleby, na którą padały ziarna. To od niej zależy czy ziarno wyda plon. Siewcą jest sam Jezus, który sieje ziarno Bożego Słowa na glebę ludzkich serc. Siewca zawsze jest hojny. Sieje wiele ziaren, ale niektóre padają na glebę nieprzygotowaną do ich przyjęcia.

tekst: ks. Grzegorz Durbas

Czytaj więcej w lipcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.